Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Zasady skutecznej interwencji

W przypadku dzieci, których rozwój nie przebiega w pełni prawidłowo niezwykle istotne jest jak najwcześniejsze zareagowanie na trudności dziecka. W artykule zostały  przedstawione w punktach podstawowe zasady skutecznej interwencji terapeutycznej dla dziecka z autyzmem*:

(1) Interwencja powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Generalnie obowiązuje zasada - im wcześniej, tym lepiej. Dobrze, jeśli interwencja rozpocznie się między 18 a 40 miesiącem życia. Interwencja powinna rozpocząć się od chwili, gdy u dziecka podejrzewany jest autyzm, jeszcze przed postawieniem oficjalnej diagnozy. Wraz z wiekiem spada plastyczność układu nerwowego dziecka, dlatego wcześnie rozpoczęte ćwiczenia zaowocują lepszymi efektami w przyszłości.

(2) W terapii początkowo na jedno dziecko powinien przypadać jeden terapeuta. Z czasem dziecko może stać się członkiem kilkuosobowej grupy, jednak nadal powinno być indywidualnie wspomagane przez swojego terapeutę. Jeśli interwencja będzie skuteczna, starsze dzieci może później funkcjonować w grupie rówieśników prowadzonej przez jednego nauczyciela.

(3) Terapia powinna być prowadzona systematycznie i intensywnie - 12 miesięcy w roku, najlepiej co najmniej 25 godzin w tygodniu.

(4) Program terapii powinien być zindywidualizowany - opracowany dla konkretnego dziecka, dostosowany do jego potrzeb. Program powinien być ponadto ustrukturalizowany - wyraźna struktura i jasno określone cele sprzyjają osiągnięciu lepszych efektów i zapobiegają chaosowi i rozmyciu procesu terapii.

(5) Zastosowanie różnych metod umożliwia wszechstronny rozwój dziecka, muszą być one jednocześnie zintegrowane w jeden, spójny, indywidualny program.

(6) Terapia powinna być prowadzona nie tylko w ośrodku, ale również w naturalnym środowisku życia dziecka, czyli także w domu.

(7) Należy ustalić najważniejsze obszary oddziaływania terapeutycznego, dostosowane do potrzeb danego dziecka. Na ogół priorytetowe jest rozwijanie spontanicznego, znaczeniowego komunikowania się (również niewerbalnego), umiejętności społecznych i zabawy, wspieranie rozwoju umysłowego dziecka, jak również proaktywne podejście do problemów z zachowaniem.

(8) W procesie terapii bardzo pomocne są wskazówki wizualne przedstawiane dzieciom, jak np. wiszący na ścianie plan dnia przedstawiony za pomocą obrazków, itp. Tego typu pomoce ułatwiają dziecku zrozumienie, czego się od niego oczekuje oraz ułatwiają pracę rodzicom i terapeutom.

(9) Niezbędne jest dostosowanie komunikatów kierowanych do dziecka do jego sposobu rozumienia. Zdania powinny być krótkie i dosłowne, pozbawione metafor, ironii, itp.

(10) W procesie terapii nie wolno zapominać jak ważnym dla każdego dziecka jest kontakt z rówieśnikami. Integracja z rówieśnikami jest potrzebna i pomocna w rozwoju wymienionych w punkcie 7 obszarów.

(11) Bardzo ważnym jest udzielanie wsparcia rodzinie dziecka, zarówno rodzicom, jak i rodzeństwu.

(12) Należy uwzględniać problemy z integracją sensoryczną, na którą cierpi wielu pacjentów.

(13) Dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu bardzo często wykazują silną niechęć wobec nawet najdrobniejszych zmian w otoczeniu. Dlatego powinny mieć zapewnione, na ile to możliwe, przewidywalne i czytelne otoczenie, co zminimalizuje poziom odczuwanego przez nie lęku. Na początku powinno ono być stałe i schematyczne, z czasem stopniowo można wprowadzać zmiany.

(14) Na koniec należy również pamiętać o tym, że nie tylko musimy przystosować dziecko do życia w społeczeństwie, ale również przygotować społeczeństwo na przyjęcie osób z autyzmem.
 


* Artykuł został napisany na podstawie notatek z wykładu pt. ,,Autyzm u dzieci" profesor Ewy Pisuli, prowadzonym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Chcesz coś dodać od siebie? Chciałbyś zgłosić swoje uwagi? Skomentuj ten artykuł na forum. Zapraszamy!
Jeśli jesteś w stanie pomóc innym dzieląc się swoimi doświadczeniami: napisz artykuł poradnika. Opisz, jak zdobyć diagnozę, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak przebrnąć problemy z ZUSem albo jakie książki polecasz.
Nie bój się eksperymentować, Twoja porada będzie widoczna na spisie porad dopiero gdy będzie gotowa.