Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Terapia RDI - Metoda Rozwoju Relacji

Terapia RDI (ang. Relationship Development Intervention), zwana po polsku Metodą Rozwoju Relacji, to opracowana przez dr Gutstein'a i dr Sheely, terapia oparta o pracę z dzieckiem wykonywaną przez rodziców w domu. Celem jest wykształcenie pomiędzy dzieckiem i rodzicem relacji. Tzw. uczestnictwa prowadzonego, w której dziecko, w roli ucznia, u boku swego rodzica, w roli przewodnika, uczy się myślenia i radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych..nauczenie  dziecka "dzielenia się doświadczeniem" (ang. experience sharing). Dr Gustein wyróżnia dwa typy interakcji społecznych: (i) intrumentalne, których celem jest uzyskanie czegoś oraz właśnie te (ii) polegające na ,,dzieleniu się doświadczeniem". Terapia RDI stawia sobie za cel systematyczne nauczanie motywacji i umiejętności potrzebnych dziecku do opanowania zdolności uczestniczenia w tych ostatnich oraz rozwijanie ,,inteligencji dynamicznej". Inteligencja statyczna to w terminologii RDI to nabyta przez daną osobę wiedza. Natomiast inteligencja dynamiczna oznacza umiejętność wykorzystywania tej wiedzy. Na inteligencję dynamiczną składają się:


1.    Komunikacja dynamiczna
2.    Dynamiczne myślenie i rozwiązywanie problemów(niezależne od sytuacji, świadome myślenie)
3.    Analiza dynamiczna (sposób przetwarzania i organizacjii  informacji)
4.    Samoświadomość
5.    Pamięć epizodyczna (pamięć epizodów, czyli zdarzeń  w połączeniu z emocjami, jakie im towarzyszyły. Razem z pamięcią semantycznej, czyli pamięcią dotyczącą znaczeń i zbiorów informacji, składa się na pamięć deklaratywną, czyli długotrwałą pamięć świadomą)


Terapia RDI polega na pracy w tych pięciu sferach. Podzielona jest na 12 etapów. Każdy z nich może   trwa zwykle około 1 roku i dzieli się na cztery rodzaje kroków-celów, które mają zostać przez dziecko osiągnięte (ang. objectives):
•    Fundamenty
•    Odkrycia
•    Rozszerzenia odkryć
•    Kroki milowe


Terapię prowadzi się do momentu, gdy osoba z autyzmem wejdzie na drogę prawidłowego rozwoju, a deficyty w zakresie ,,inteligencji dynamicznej" nie będą obniżać jakości jej życia. Terapia może być prowadzona jedynie przez certyfikowanego konsultanta.

W Polsce jedyną certyfikowaną Konsultantką RDI jest Maria Dąbrowska-Jędral, lekarz i wiceprezes Fundacji Rozwiązać Autyzm, prowadząca Centrum Rozwoju Relacji DROGA. Zainteresowanych uzyskaniem ceryfikatu w zakresie RDI specjalistów prosimy o kontakt na adres:   info @rozwiazacautyzm.pl


Terapia jest oparta na pracy rodziców z dzieckiem w domu i wszelkich innych miejscach i sytuacjach. Minimalny wiek dziecka w chwili rozpoczęcia terapii to ok. 18 miesięcy.

Terapia zaczyna się od 1,5-2 godzinnego spotkania konsultanta z rodzicami. Następnie rodzice muszą nauczyć się postępowania z dzieckiem, zrozumienia zasad RDI, itd. Na początku zaczynają pracować nad komunikacją zarówno swoją, jak i dziecka. Uczą się mówienia deklaratywnego, a nie imperatywnego. Oznacza to, że zamiast mówić do dziecka głównie poleceniami czy bezpośrednimi pytaniami (np. ,,Załóż buty"), rodzice powinni wypowiadać zwroty, nie wymagające odpowiedzi, służące do dzielenia się swoimi doświadczeniami i jednocześnie skłaniające dziecko do myślenia (np. ,,wychodzimy na spacer, a ty jesteś w kapciach").

Następnym etapem jest tzw. ,,gotowość do pracy" z dzieckiem, gdy rodzice zdążyli już zapoznać się z podstawowymi ideami terapii RDI. Wówczas też konsultant przedstawia rodzicom program terapii, który będzie wykonywany przez nich w domu. Raz na dwa tygodnie odbywają się konsultacje z konsultantem ,,na żywo". Oprócz tego funkcjonuje internetowy system konsultacji. Rodzice mają w systemie internetowym RDI swoje konto elektroniczne, zabezpieczone hasłem. Jego miesięczne utrzymanie wynosi 50 dolarów. Do systemu raz na tydzień rodzice wgrywają nagrania video swojej pracy z dzieckiem wraz z ich analizą. Następnie materiał ogląda konsultant i na ich podstawie, uwzględniając uwagi i analizę wykonaną przez rodziców, planuje dalsze postępowanie terapeutyczne. Koszt miesięcznej terapii to ok. 1000 zł (poza kosztem opłacenia konta w systemie). System przybiera postać portalu społecznościowego - rodzice mogą dzielić się z innymi rodzicami nagraniami swojego dzieci, oglądać w związku z tym pracę innych rodziców i uczyć się na jej podstawie. Mogą rozmawiać na internetowym czacie i uczestniczyć w e-wykładach, prowadzonych przez konsultantów.


Ważnym pytaniem jest to, czy terapia RDI jest terapią wystarczającą i jedyną jakiej powinno być poddawane dziecko? Otóż nie. Terapia RDI pomija np. rozwój fizyczny dziecka, w związku z czym dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej powinny być poddawane w czasie trwania terapii RDI również terapii integracji sensorycznej (SI) lub innym podobnym terapiom. Teoretycznie nie ma sensu stosowanie terapii RDI wraz ze stosowaną analizą zachowania (ABA), ponieważ ich metody się wykluczają. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych wielu rodziców początkowo decyduje się na połączenie obu terapii, nie chcąc rezygnować z terapii ABA, nie znając jeszcze rezultatów RDI.
 

Miasto: Piaseczno

Fundacja Rozwiązać Autyzm, o której mowa w artykule właśnie opublikowała "Księgę RDI" - chyba warto się zapoznać.

Chcesz coś dodać od siebie? Chciałbyś zgłosić swoje uwagi? Skomentuj ten artykuł na forum. Zapraszamy!
Jeśli jesteś w stanie pomóc innym dzieląc się swoimi doświadczeniami: napisz artykuł poradnika. Opisz, jak zdobyć diagnozę, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak przebrnąć problemy z ZUSem albo jakie książki polecasz.
Nie bój się eksperymentować, Twoja porada będzie widoczna na spisie porad dopiero gdy będzie gotowa.