Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Karta Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

*na podstawie ulotki Narodowego Funduszu Zdrowia
(Polecamy zajrzenie również na Kartę Praw Osób z Autyzmem)

Masz prawo do:

1. Wszelkiej informacji o możliwościach leczenia (gdzei się leczyć, w jakim ośrodku, jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala).

2. Informacji o postępowaniu medycznym i wynikach tego postępowania (dotyczącej np. zabiegów, jakim będziesz poddawany/a, jakie są rokowania).

3. Wyrażenia zgody lub odmowy na proponowane sposoby diagnostyki i leczenia.

4. Wnioskowania o zasięgnięcie opinii innego lekarza lub zorganizowania konsylium (narada lekarzy mająca na celu rozpoznanie choroby i ustalenie sposobu leczenia).

5. Prytwatności i poszanowania godności (badania powinny być wykonywane tylko w obecności niezbędnego personelu medycznego, możesz nie wyrazić zgody na udział w nich innych osób, np. studentow).

6. Odwiedzin, kontaktu osobistego lub listowego z osobami z zewnątrz.

7. Dostępu do swojej historii choroby (historia choroby stanowi własność szpitala lub przychodni, ale masz prawo do wszelkich informacji na temat swojego stanu zdrowia, możesz poprosić o kopię lub odpis, ale koszty z tym związane musisz ponieść sam/a).

8. Rekompensaty (jeśli doznałeś/aś krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej przez źle prowadzone leczenie).

9. Opieki duszpasterskiej.

10. Wskazania osoby lub instytucji, którą szpital jest zobowiązany powiadomić w przypadku pogorszenia się stanu Twojego zdrowia.

11. Wypisania się z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie.

12. Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym (konieczna jest Twoja pisemna zgoda).

13. Wyrażenia zgody lub odmowy na pobranie po śmierci narządów, komórek i tkanek (brak sprzeciwu traktowany jest jako domniemana zgoda)

14. Wniesienia skargi, jeśli będziesz się czuł/a pokrzywdzony/a lub niezadowolony/a z opieki lub leczenia. Skargę możesz wnieść do:

- dyrekcji placówki
- Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu
- Rzecznika Praw Pacjenta w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowiej Izbie Lekarskiej
- Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowiej Izbie Pielęgniarek i Położnych
- Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

15. Wszystko gwarantują Ci:

- Konstytucja RP (art. 68) z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa o ZOZ z dnia 30 sierpnia 1991 r.
- Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 5 lipca 1996 r.
- Ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 r.
- Europejska Karta Praw Pacjenta
- Karta Paryska Walki z Rakiem na XXI w. z 4 lutego 2000 r.
 

Chcesz coś dodać od siebie? Chciałbyś zgłosić swoje uwagi? Skomentuj ten artykuł na forum. Zapraszamy!
Jeśli jesteś w stanie pomóc innym dzieląc się swoimi doświadczeniami: napisz artykuł poradnika. Opisz, jak zdobyć diagnozę, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak przebrnąć problemy z ZUSem albo jakie książki polecasz.
Nie bój się eksperymentować, Twoja porada będzie widoczna na spisie porad dopiero gdy będzie gotowa.