Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Regulamin

Preambuła: Forum Autyzmu jest miejscem spotkań osób związanych z autyzmem. Umożliwia swobodną wymianę poglądów i wyrażania opinii, w granicach, które nie naruszają dobrego imienia innych osób bądź nie stoją w sprzeczności z właściwie pojętym interesem osób dotkniętych autyzmem. Ze względu na to, że Forum Autyzmu jest portalem dopiero powstającym, niniejszy regulamin ma charakter tymczasowy i zostanie uzupełniony w późniejszym terminie. Jednocześnie do czasu ukończenia portalu administratorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące wynikać z korzystania portalu, nie gwarantują jego poprawnego działania, choć dokładają wszelkich starań, aby takie zapewnić. Nie jesteśmy również w stanie zagwarantować trwałości treści umieszczanych na portalu.

 1. ForumAutyzmu oraz Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za treść opinii użytkowników forum, pozostawiając im swobodę wypowiedzi, sądów, opinii i dyskusji. Jednakże zastrzegają sobie prawo do usuwania lub modyfikacji tych wypowiedzi, których treść albo sposób wyrażania są sprzeczne z prawem. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi o treściach:
  • wulgarnych (art. 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Dz.U.1999, Nr 90. poz. 999, z późn. zm.),
  • propagujących używanie narkotyków, (art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U.2005, Nr 179 poz.1485, z późn. zm.),
  • propagujących nadużywanie alkoholu (art. 2 ze zn. oraz 13 ze zn. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U.2002, Nr 147, poz.1231 z późn. zm.),
  • obrażających osoby publiczne, (art. 23 Kodeksu cywilnego Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm. oraz art. 216 Kodeksu karnego, Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
  • obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm. oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
  • zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm. oraz art. 212 Kodeksu karnego Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
  • przyczyniających się do naruszania praw autorskich (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2000, Nr 80 poz. 904 z późn. zm.),
  • pornograficznych i obscenicznych,
  • innych, niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Na forum Serwisu obowiązuje zakaz umieszczania ogłoszeń o sprzedaży leków.
 3. Przedstawiciele firm i innych instytucji, którzy chcą zamieścić informacje o płatnych przedsięwzięciach na forum Serwisu proszeni są o kontakt z Administratorem. Wszelkie reklamy firm i innych instytucji oraz osób działających na własny rachunek, dotyczące przedsięwzięć odpłatnych, które zostały zamieszczone bez uzgodnienia z Administratorem, zostaną usunięte.
 4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez naciśnięcie przycisku potwierdzającego rejestrację dobrowolnie oświadcza Pani/Pan, że: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wprowadzonych do formularzy dostępnych w portalu forumautyzmu.pl w celu realizacji procesu prowadzenia portalu forumautyzmu.pl.”.