Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Psychologia

Na stronie Centrum Adesse można przeczytać o aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne, przezonaczonej dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka. Aplikacja ma zastosowanie przesiewowe w kierunku zaburzeń społeczno-komunikacyjnych. Na razie aplikacja jest przygotowana w języku...
Planowane zmiany kryteriów diagnostycznych całościowych zaburzeń rozwojowych, do których należy autyzm, w nowej edycji klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - DSM-5 zostały ponownie zaktualizowane. Poprzednie informacje opublikowane były na naszej stronie w artykule Nadchodzi DSM...
Częstym problemem, spędzającym sen z powiek klinicystom i rodzicom, jest właściwa diagnoza dziecka. Identyfikacja problemu (Czy to jest autyzm? Organiczne uszkodzenie mózgu? Niepełnosprawność intelektualna) determinuje rodzaj terapii, której dziecko zostanie poddane. A niewłaściwa terapia to...
Z okazji Światowego Dnia Autyzmu - 2 kwietnia - na Forum Autyzmu zaprezentujemy cykl artykułów.Życzymy miłej lektury! Zespół Aspergera (ZA, F84.5), podobnie jak autyzm dziecięcy, należy do całościowych zaburzeń rozwojowych (F84) zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów...
Z okazji Światowego Dnia Autyzmu - 2 kwietnia - na Forum Autyzmu zaprezentujemy cykl artykułów.Życzymy miłej lektury! Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi (F84.4) należy, obok autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera do całościowych...
Z okazji Światowego Dnia Autyzmu - 2 kwietnia - na Forum Autyzmu zaprezentujemy cykl artykułów.Życzymy miłej lektury! Zaburzenie dezintegracyjne czy zaburzenia dezintegracyjne w klasfikacji ICD-10 figuruje jako Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne (F84.3) i należy do grupy całościowych...
Z okazji Światowego Dnia Autyzmu - 2 kwietnia - na Forum Autyzmu zaprezentujemy cykl artykułów.Życzymy miłej lektury! Autyzm atypowy to jedno z zaburzeń ze spektrum autyzmu należące do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych F84 zgodnie z klasyfikacją ICD-10. Przyporządkowano mu kod F84.1. Od...
VII Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej odbyło się 25-26 marca 2011 r. w Warszawie pod hasłem ,,Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii". Organizatorami poza PTPB były także Katedra Analizy Zachowania Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej...
Termin Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) wywodzi się od angielskiego Augmentative and alternative communication i obejmuje metody umożliwiające komunikowanie się osobom niemówiącym (metody alternatywne) bądź takim, których mowa nie wystarcza do efektywnego komunikowania się z...
Zespół Retta (F84.2) to zaburzenie z grupy całościowych zaburzeń rozwojowych (F84 zgodnie z klasyfikacją ICD-10), do której zaliczany jest także autyzm (F84.0). W przeszłości obserwowano występowanie zespołu Retta jedynie u dziewczynek. Z czasem, gdy zidentyfikowano genetyczne przyczyny zaburzenia...
W procesie diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu klinicyści wykorzystują dwa opracowania -- jedno to amerykańskie DSM-IV z 1994 roku, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang. American Psychiatric Association) drugim jest ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja...
8-10 października 2010 r. odbył się 9. międzynarodowy kogres towarzysta Autism Europe. Podczas kongresu został zaprezentowany przegląd badań poświęconych genetyce, neurobiologii i innym zagadnieniom związanym z biologią zaburzeń ze spektrum autyzmu, teorii umysłu, interwencjom medycznym i...
ADI-R (ang. Autism Diagnostic Interview - Revised) to wywiad służący do diagnozy autyzmu, stanowiący, wraz z protokołem obserwacji ADOS (ang. Autism Diagnostic Observation Schedule) tzw. ,,złoty standard" diagnozy w krajach zachodnich.We wrześniu 2010 r.  Western Psychological Services,...
Przeciętnej osobie z populacji, która nie ma w rodzinie, ani wśród najbliższych znajomych osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (and. Autism Spectrum Disorders, ASD) osoba z autyzmem kojarzy się na ogól z kimś, kto nie ma kontaktu ze światem, kiwa się w przód i w tył w kącie pokoju, a...
ADOS (ang. Autism Diagnostic Observation Schedule) to protokół obserwacji służący do diagnozy autyzmu, stanowiący, wraz z wywiadem ADI-R (ang. Autism Diagnostic Interview-Revised) tzw. ,,złoty standard" diagnozy w krajach zachodnich.W lipcu 2010 r. Western Psychological Services, właściciel...
Na przełomie czerwca i lipca w Krakowie odbyła się konferencja International Neuropsychological Society Mid-year Meeting, 30 czerwca - 3 lipca 2010. Postaram się streścić tu Państwu prezentowane badania dotyczące zagadnień związanych z autyzmem. Badania były prezentowane w formie plakatów.1. Tytuł...
Opracowano na podstawie notatek z zajęć ,, Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej", prowadzonych przez  mgr Joannę Sobiecką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł opublikowany przeze mnie również na Wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Teoria...
Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (ang. Adolescent and Adult Psychoeducational Profile, AAPEP) stanowi rozszerzenie narzędzia PEP ( Profil Psychoedukacyjny, ang. Psychoeducational Profile) i służy ocenie aktualnych i potencjalnych umiejętności potrzebnych do prawidłowego i jak...
Profil psychoedukacjny (ang. Psychoeducational Profile, PEP-R) to test powszechnie wykorzystywany w poradniach psychologicznych. Służy ocenie rozwoju dzieci z jego zaburzeniami i zaplanowania zidywidualizowanego programu nauczania. Umożliwia ocenę umiejętności naśladowania, percepcji, motoryki...
W procesie diagnozowania zaburzeń autystycznego spektrum klinicyści wykorzystują dwa opracowania -- jedno to amerykańskie DSM-IV z 1994 roku, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang. American Psychiatric Association); drugim jest ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna...
Liczne badania donoszą o deficytach teorii umysłu (ang. Theory of Mind, ToM) u pacjentów z autyzmem (Brüne et al., 2006; Colle et al., 2007),  inne z kolei wykazują, że nie wszystkie przypadki autyzmu wiążą się z takimi deficytami (Dahlgren S.O., Trillingsgaard A., 1996; Peterson C.C., 2005)....
Teoria Umysłu mówi o wrodzonych, lokalizowanych w płatach czołowych zaburzeniach tworzenia reprezentacji umysłowych odnoszących się do stanów umysłu i emocji innych ludzi (Pisula, 2002; Volkmar et al., 2005).Teoria Centralnej Koherencji mówi o zaburzeniach integracji informacji i odczytywania ich...