Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

1 odpowiedź [Ostatni wpis]
Miasto: Warszawa

 

Czym jest trening umiejętności społecznych?

Celem takich zajęć jest nauczenie dzieci konkretnych umiejętności składających się na funkcjonowanie społeczne.

Przeznaczone są dla dzieci : nieśmiałych, mających trudności  z funkcjonowaniem w grupie, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi np. Zespół Aspergera.

Są to zajęcia prowadzone w małych grupach dzieci (maksymalnie 6 ) przez dwóch terapeutów. Odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu i trwają 90 minut.

W Fundacji SCOLAR zajęcia dla małych dzieci (do lat 6 ) prowadzone są w oparciu o założenia Stosowanej Analizy Zachowania.

Co trzeba zrobić aby dziecko mogło uczęszczać na TUS?

Należy wysłać maila zgłoszeniowego podając w nim :

- imię i nazwisko dziecka

- wiek

- jeśli dziecko posiada diagnozę prosimy podać jaką i gdzie była ona stawiana , jeśli dziecko nie posiada diagnozy proszę napisać dlaczego chcecie Państwo rozpocząć TUS

- dane kontaktowe do rodzica – imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu

Osoba odpowiedzialna za rekrutację w danej lokalizacji :

p.Łukasz Prochwicz (Bielany)

e-mail: l.prochwicz@scolar.pl

telefon: 602 632 216, w godzinach 15-17.

p.Anna Krauze (Wilanów)

e-mail: anna.krauze@scolar.pl

telefon: 606989816

Po otrzymani zgłoszenia, osoby odpowiedzialne za rekrutację kontaktują się z rodzicami i proponują spotkanie na terenie wybranej placówki. Rekrutacja jest bezpłatna.

Spotkanie rekrutacyjne trwa godzinę i składa się z dwóch części :

- krótkiego wywiadu z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka

- ukierunkowanej obserwacji dziecka podczas pracy z terapeutą   Odbycie rekrutacji nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia.

Jaki jest cel rekrutacji?

Celem jest poznanie dziecka i dopasowanie oddziaływania terapeutycznego do aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka. Kolejnym celem jest dobranie dzieci w grupy tak by były one w jak najbardziej podobnym wieku oraz aby prezentowały podobny poziom funkcjonowania.

Co jeśli dziecko nie zostaje zakwalifikowane na zajęcia grupowe TUS?

Może zdarzyć się tak że ze względu na – brak współpracy dziecka – nasilone zachowania trudne Terapeuta rekrutujący nie decyduje na włączenie dziecka na zajęcia grupowe. Wówczas proponowane są dziecku zajęcia indywidualne które mogą przygotować dziecko do zajęć TUS.  

Czy dziecko może zostać usunięte z zajęć?

Jeśli rodzice nie stosują się do regulaminu zajęć np. nie podejmują współpracy z terapeutami prowadzącymi, stan dziecka pogarsza się i jego zachowanie zagraża innym dzieciom wówczas dziecko może zostać skreślone z listy uczestników.  Reguły współpracy z Poradnią określa regulamin.  

Jakich umiejętności uczą się dzieci na TUS?

W zależności od tego jakie są słabe i mocne strony danego dziecka i całej grupy, terapeuci określają cele czyli planują czego będą uczyć na zajęciach TUS.   Do najczęściej uczonych umiejętności należą:

- witanie się

- rozmowa z rówieśnikami i komunikacja np. wyrażanie próśb, zadawanie pytań

- dzielenie się zabawkami

- czekanie na swoją kolej w grze, radzenie sobie z porażką w grze

- rozpoznawanie i nazywanie emocji i gestów społecznych

- bawienie się z dziećmi w zabawy tematyczne adekwatne do wieku

Jak długo trwają zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się na jesieni i trwają przez cały semestr jesienno – zimowy. Rodzice w pierwszym miesiącu zajęć otrzymują grafik dni wolnych od zajęć wynikających ze Świąt, ferii itp.  Istnieje możliwość kontynuowania pracy w ciągu semestru letniego. Sprawy formalne związane z uczęszczaniem dziecka na zajęcia reguluje kontrakt podpisywany przez rodziców i regulamin zajęć.

 

http://scolar.pl/tus/

Kim jestem: Terapeuta
Miasto: lublin
Odp: Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku ...

TUS to świetna terapia polecam również.

 

Tutaj są swietne pomoce do TUSa,z. ktorych korzystamy h

https://sklep-spektrum.pl/sklep/?min_price=0&max_price=9999&filter_chce-...

Szczególnie gra, dzieci bardzo się angażują podczas zajęć https://sklep-spektrum.pl/produkt/gra-wedkowanie-emocji/