Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

SZKOLENIE "Diagnoza funkcjonalna młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju AAPEP / TTAP"

Brak odpowiedzi
Miasto: Wrocław

CELE SZKOLENIA:

  • poznanie narzędzia do diagnozy poziomu funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju jakim jest Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych AAPEP oraz Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych TTAP;
  • nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników badania;
  • poznanie uwarunkowań oraz wymogów rzetelnej i trafnej strategii w konstruowaniu indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o wyniki uzyskane w badaniu

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA: 300 zł/osoba

MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław ul. Bulwar Ikara 10

DATA SZKOLENIA: 27.04.2013

KONTAKT: szkolenia@remediar.pl   tel.: 71 73 36 195  kom.: 69 33 66 148