Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Podstawy teorii integracji sensorycznej

Opracowano na podstawie notatek z zajęć ,, Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej", prowadzonych przez  mgr Joannę Sobiecką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł opublikowany przeze mnie również na Wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Teoria integracji sensorycznej -- teoria autorstwa AJ Ayres, terapeutki zajęciowej i psychologa, wprowadzona w latach sześćdziesiątych.


Definicja Ayres procesu integracji sensorycznej

Jest to proces, dzięki któremu mózg, otrzymując informacje ze zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją na bodziec (proces integracji wrażeń, by mogły być użyte w celowym działaniu).
Terapia integracji sensorycznej (Terapia SI) jest terapią wspomagającą, nie wiodącą, gdyż jej skuteczność nie została potwierdzona badaniami naukowymi.

Rys historyczny

 • 1962 - AJ Ayres tworzy Teorię Integracji Sensorycznej (SI)
 • 1965 - Testy SCSIT (Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej, używane do dziś)
 • 1966 - Badania porównawcze dzieci z dysfunkcjami OUN i dzieci w normie
 • 1969 - Badania dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • 1972 - 48 Testów do badania SI
 • 1975 - Test do badania oczopląsu porotacyjnego SCPNT (jedyne narzędzie pozwalające odróżniać nadwrażliwość (wydłużony oczopląs) i niedowrażliwość (skrócony czas ruchu gałek ocznych) układu przedsionkowego)
 • 1977 - Pierwsza typologia SI
 • 1987 - Testy SIPT
 • 1989 - Druga typologia SI
 • 1994 - Zbigniew Przyrowski przynosi terapię SI do Polski
   

Założenia Ayres

Nowo narodzone dziecko, które widzi, słyszy i czuje, nie jest zdolne do wykonania złożonych czynności, jak np. ocena odległości, ponieważ proces rozwoju intergracji sensorycznej dokonuje się na kilku poziomach. Adekwatny rozwój integracji w pierwszych latach życia jest podstawą normalnego uczenia się w późniejszym wieku. Percepcja wzrokowa i słuchowa, mowa, czytanie, pisanie zależą od procesów integracyjnych w zakresie systemów zmysłowych:

 • Czuciowych
  • Czucie powierzchniowe
  • Czucie głębokie (stawów, mięśni, więzadeł)
 • Przedsionkowych
 • Kinestetycznych
 • Wzrokowych
 • Słuchowych

Procesy SI dokonują się głównie w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu (jądra przedsionkowe, twór siatkowaty), móżdżku oraz w półkulach mózgowych. W pniu mózgu mają swój początek wszystkie procesy integracji sensorycznej, gdzie zachodzi wstępne opracowanie, które jest kontynuowane  w korze mózgowej. Stąd wczesno-rozwojowa adekwatna stymulacja dziecka zapobiega w przyszłości powstaniu wielu zaburzeń, również w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego.


Główne założenia teorii SI

 1. Plastyczność neuronalna (największa do 3 r.ż.) zależy od:
  • Zaangażowania w wykonywane ćwiczenia terapeutyczne zarówno dziecka, jak i terapeuty
  • Różnorodności otoczenia, w którym przebiega terapia
  • Krytycznych okresów rozwojowych:
   • Zbyt wczesne uczenie pewnych umiejętności powoduje frustrację i nie przynosi rezultatów
   • Deprywacja niezbędnych w okresie krytycznym wrażeń ogranicza możliwości reagowania na pewne bodźce w przyszłości
 2. Sekwencyjny rozwój procesów SI w normalnym rozwoju
  • Zachowania złożone opierają się na prostych, wcześniej wykształconych
 3. Integralność systemu nerwowego
  • Wyższe struktury mózgu ewoluowały z niższych
  • Działania ośrodków korowych zależą od ośrodków podkorowych (:)), w których dokonują się główne procesy SI
 4. Reakcje adaptacyjne wpływają na rozwój SI na zasadzie sprzężenia zwrotnego

Reakcje adaptacyjne wymagają organizacji wrażeń, porównania ich z wcześniejszymi doświadczeniami, dokładnego osądu wymagań płynących z otoczenia i udzielenia adekwatnej odpowiedzi na nie. Pojawienie się reakcji adaptacyjnych opiera się na doświadczeniach sensoryczno-motorycznych.


Typologia z 1977 r.

 1. Dyspraksja lub problemy z planowanie motorycznym
 2. Dysfunkcje integracji przedsionkowo-bilateralnej
 3. Dysfunkcje uogólnione

Dysfunkcje modulacji sensorycznej danych wejściowych:

 • Niepewność grawitacyjna (dzieci nie lubią mieć stóp oderwanych od podłoża => nie lubią huśtać się, wspinać, itp.)
 • Nietolerancja ruchu
 • Obronność dotykowa (dzieciom przeszkadzają ubrania => mogą nosić coś długiego lub się rozbierać, nie lubią dmuchania na kark, nie lubią lepić z plasteliny, kleić, mają preferencje żywieniowe co do konsystencji pokarmu)
 • Obronność sensoryczna (unikają bodźców wszelkich modalności, łatwo je przestymulować)
   

 Typologia z 1989 r.

 1. Dysfunkcje procesów somatosensorycznych
 2. Dysfunkcje posturalne, obustronnej koordynacji i sekwencyjności
 3. Dysfunkcje w zakresie somatopraksji (np. jak postawić nogę, żeby ominąć przeszkodę)
 4. Dysfunkcje w zakresie praksji na polecenia słowne (trudności wykonywania poleceń słownych, poznawionych wskazówek wizualnych)
 5. Dysfunkcje w zakresie praksji wzrokowych (często zaburzone ruchy śledzące i kaskadowe gałek ocznych)
  • Deficyty percepcji kształtu i przestrzeni
  • Deficyty wzrokowe-konstrukcyjne
  • Deficyty koordynacji wzrokowo-ruchowej
 6. Uogólnione dysfunkcje integracji sensorycznej

Nadwrażliwość układu przedsionkowego

Symptomy niepewności grawitacyjnej

 • Nadwrażliwość układu przedsionkowego
 • Dziecko niechętnie przyjmuje pozycje, w których musi oderwać stopy od podłoża
 • Ma nienaturalny strach przed upadkiem lub wysokością
 • Nie lubi być w pozycji do góry nogami
 • Nie lubi zabaw typu przewroty, turlanie, zabawy na drążku, zabawy w rotacji - karuzela
 • Unika na placu zabaw drabinej, huśtawek
 • Unika zeskakiwania z wyższej powierzchni na niższą
 • Dłużej niż inne dzieci uczy się schodzenia i/lub wchodzenia po schodach (zwłaszcza naprzemiennego)
 • Nie lubi wspinać się na drzwa, chodzić po krawężnikach, murkach
 • Nie potrafi dobrze ocenić odległości
 • Ma słabą orientację przestrzenną
 • Wpada w popłoch, gdy nagle zostanie popchnięte do tyłu, nawet w pozycji siedzącej
 • Jadąc samochodem nie lubi, gdy ktoś ostro i szybko skręca

Symptomy nietolerancji ruchu

 • Może czuć się źle od samego patrzenia na rotację
 • Dziecko źle znosi szybkie, nagłe ruchy liniowe, kręcenie się w koło

Diagnoza zaburzeń w obrębie układu przedsionkowego - badamy:

 • Oczopląs porotacyjny
 • Praksję i równowagę
 • Napięcie mięśniowe


Symptomy zaburzeń posturalno-okoruchowych

 • Problemy z czytaniem, pisaniem, matematyką
 • Niezgrabne ruchy (dziecko często potyka się, przewraca, nie potrafi się asekurować przed upadkiem)
 • Dziecko nie lubi gier zespołowych (trudności z łapaniem piłki, chodzeniem po drabinkach i równoważniach)
 • Krótszy czas trwania oczopląsu porotacyjnego
 • W pozycji leżącej na brzuchu nie potrafi jednocześnie unieść głowy, rąk i nóg lub utrzymuje je tylko przez chwilę
 • Nie ma dominacji jednej z rąk
 • Myli kierunki, zwłaszcza gdy nie ma czasu na zastanowienie się
 • Odwraca litery d-b, p-b podczas nauki pisania
 • Ma problemy z przepisywaniem z tablicy
 • Podczas pracy przy stole często podpiera głowę
 • Ma trudności z radzeniem sobie ze stresem, obniżone poczucie własnej wartości

Diagnozę stawia się badając:

 • Napięcie mięśniowe (kokontrakcja)
 • Współskurcze
 • Pozycję wyprostną (położone na brzuchu, jak długo utrzyma w górze głowę i kończyny)
 • Test Shildera (wyciągnięcie wprost rąk)
 • Reakcje posturalne
 • Próba zgięciowa
 • Chodzenie stopa za stopą
 • Ruchy gałek ocznych (izolowane od głowy, konwergencja - sprawdzenie mięśni oczu)
 • Diadochokineza (szybka rotacja przedramion)

 

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji i sekwencyjności

 • Często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym
 • Obniżona obustronna koordynacji (np. łapanie piłki, 2 kredki w 2 dłoniach)
 • Trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa
 • Unikanie przekraczania linii środkowej ciała (krążenia tułowia)
 • Niewykształcona w pełni lateralizacja (podskoki obunóż, lajkonik, pajace)
 • Niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (np. łapanie piłki po koźle, kopnięcie piłki w ruchu)

Diagnoza - wszystkie próby, które wymagają obustronnej koordynacji

 • Diadochokineza
 • Współskurcze
 • Próba palec-kciuk
 • Pajace
 • Próby stolikowe (cięcie nożyczkami, nawlekanie koralików)
 • Skoki przez skakankę
 • Podskoki obunóż
 • Podskoki bez zatrzymywania
 • Sekwencje ruchów następujących po sobie


Symptomy obronności dotykowej

Obronność dotykowa - silna i trwała tendencja do emocjonalnego i negatywnego reagowania na bodźce dotykowe, odzwierciedlająca poważniejsze zaburzenia wewnątrz systemu dotykowego

 • Dziecko nie lubi być dotykane, przytulane
 • Jest rozdrażnione podczas trzymania go na rękach
 • Nie lubi dotykać nowych i zróżnicowanych faktur
 • Nie chce nosić nowych ubrań, rozbiera się, ale może też nie lubić bycia rozebranym
 • Unika używania rąk
 • Nie lubi piaskownicy, malowania dłońmi, lepienia plasteliną
 • Nie lubi delikatnego dotyki, ale toleruje stanowczy
 • Woli kąpać się w wannie niż pod prysznicem
 • Chodzi na palcach
 • Nie lubi chodzić boso
 • Pociera dotknięte miejsca
 • Wypluwa jedzenie, odmawia jedzenia pewnych pokarmów
 • Reaguje nadwrażliwie, gdy zostanie dotknięte niespodziewanie
 • Nie lubi mycia twarzy, czesania, obcinania włosów i paznokci, mycia głowy
 • Zbyt mocno reaguje na ból i temperaturę
 • Izoluje się od ludzi
   

Symptomy zaburzeń wzroku

 • Dziecko potyka się
 • Jest niezdarne, niezgrabne
 • Nieprawidłowo ocenia odległości
 • Słaba orientacja przestrzenna
 • Zmniejsza dystans oglądając przedmioty
 • Może być zdezorientowane
 • Wykonuje dziwne ruchy głowy
 • Unika aktywności ruchowej na placu zabaw
 • Przyzwyczaja się mocno do znanych miejsc i przedmiotów
 • Mruży oczy
 • Dzieci z niedowrażliwością lubią małe przedmioty, fiksują wzrok na drobnych wzorach, drą kartki na małe kawałki w które wpatrują się sypiąc


Symptomy zaburzeń słuchu

 • Dziecko zatyka uszy
 • Produkuje dźwięki
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi
 • Trudności w komunikacji
 • Dziecko nie wykonuje poleceń
 • Preferuje określone częstotliwości dźwięków
 • Ma nagłe ataki pobudzenia, zdenerwowania
 • Unika dużych zbiorowisk ludzkich


Symptomy zaburzeń czucia różnicowego

 • Dziecko nie zauważa, że było dotknięte lub że się skaleczyło lub że upuściło trzymaną zabawkę
 • Zauważa, że było dotknięte, ale nie wie, w które miejsce
 • Domaga się, by je dotykać, lubi gwałtowne zabawy
 • Domaga się, by je rozebrać
 • Nie reaguje na ból fizyczny
 • Często wkłada ręce i przedmioty do buzi
 • Lubi wkładać palce do plasteliny, ciasta
 • Siada na dłoniach i stopach
 • Lubi wibracje (uwaga --> nie, jeśli nie padaczka)
 • Przelewa się w rękach
 • Preferuje twarde i ciężkie przedmioty
 • Ma słabą świadomość własnego ciała
 • Nie jest w stanie rozróżnić cech trzymanego przedmiotu


Podział zaburzeń integracji sensorycznej pod względem etapu procesowania informacji

Zaburzenia na etapie:

 1. Rejestracji bodźca
 2. Modulacji
 • Niepewność grawitacyjna,
 • Nietolerancja ruchu,
 • Obronność dotykowa,
 • Nadwrażliwość słuchowa, węchowa, wzrokowa, smakowa
 1. Różnicowania i dyskryminacji
 • Zaburzenia posturalno-oczne,
 • Zaburzenia integracji obustronnej i sekwencyjności,
 • Zaburzenia somatosensoryczne,
 • Somatopraksje,
 • Zaburzenia różnicowania w obrębie innych zmysłów
Chcesz coś dodać od siebie? Chciałbyś zgłosić swoje uwagi? Skomentuj ten artykuł na forum. Zapraszamy!
Jeśli jesteś w stanie pomóc innym dzieląc się swoimi doświadczeniami: napisz artykuł poradnika. Opisz, jak zdobyć diagnozę, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak przebrnąć problemy z ZUSem albo jakie książki polecasz.
Nie bój się eksperymentować, Twoja porada będzie widoczna na spisie porad dopiero gdy będzie gotowa.