Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Nadchodzi DSM-5

W procesie diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu klinicyści wykorzystują dwa opracowania -- jedno to amerykańskie DSM-IV z 1994 roku, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (ang. American Psychiatric Association) drugim jest ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization). Zaburzenia ze spektrum autyzmu znajdują się w nich w grupie całościowych zaburzeń rozwojowych (Z artykułu Kryteria diagnostyczne autyzmu).

Obecnie trwają prace nad kolejnym, piątym wydaniem amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych  -- DSM-V. Z proponowanymi zmianami można się zapoznać online. Ostateczne wydanie ma się pojawić w 2012 roku.

 

 *Zaburzenia rozwoju mające zostać usunięte z klasyfikacji DSM:
299.80 Zespół Retta

 *Zaburzenia rozwoju mające zostać włączone do innych rozpoznań (Brak zaproponowanych kryteriów DSM-5):
315.2 Zaburzenie ekspresji pisanej
315.9 Niespecyficzne zaburzenia uczenia się
299.10 Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne
299.80 Zespół Aspergera
299.80 Całościowe zaburzenia rozwoju niezdiagnozowane inaczej

*Całościowe zaburzenia rozwojowe:
299.00 Zaburzenie autystyczne

 

Zaburzenie autystyczne -- zmiany :

Nowa nazwa dla całej kategorii -- zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), obejmujące zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne oraz całościowe zaburzenia rozwojowe niezdiagnozowane inaczej. Jedna kategoria diagnostyczna -- spektrum autyzmu -- lepiej oddaje wg specjalisów pracujących nad DSM-5 obecny poziom wiedzy na temat objawów klinicznych.

Rozróżnienie między zaburzeniami ze spektrum autyzmu a prawidłowym rozwojem i zaburzeniami spoza spektrum było wielokrotnie potwierdzane z wysoką rzetelnoscią i zwalidowane. Natomiast granice między całościowymi zaburzeniami rozwojowymi okazały się być niestałe w czasie, różniące się w różnych miejscach na podstawie ciężkości objawów, poziomu językowego czy intelektualnego, a nie objawami charakterystycznymi dla autyzmu.
Jednocześnie w przygotowaniu są zalecane kryteria dotyczące ciężkości objawów.

DSM-IV uwzględnia trzy grupy nieprawidłowości - w obrębie komunikacji, interakcji społecznych oraz występowanie sztywnych wzorców zachowań i zainteresowań.

W DSM-5 dwie pierwsze grupy mają zostać połączone w jedną - komunikację społeczną. Zmianie ulega również czas, w którym objawy muszą się uwidocznić (DSM-IV Zaburzenie autystyczne -- przed 3. rokiem życia).

DSM-5 Zaburzenie autystyczne - kryteria:

1.  Klinicznie znaczące, stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji.

a.  Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywaniej w interakcjach społecznych,
b.  Brak wzajemności społecznej,
c.  Nieumiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z rówieśnikami właściwej dla poziomu rozwoju.


2.  Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności objawiające się poprzec co najmniej dwa z poniższych objawów:

a.  Stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne lub nietypowe zachowania sensoryczne,
b.  Nadmierne przywiązanie do rutyny i zrytualizowanych wzorców zachowania,
c.  Ograniczone zainteresowania.

3.  Objawy muszą wystąpić we wczesnym dzieciństwie (ale mogę nie manifestować się w pełni dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych możliwości dziecka).

Nieprawidłowości w obrębie komunikacji i interakcji społecznych

Opóźnienie rozwoju językowego nie jest unikalne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu i ma być traktowane jako czynnik wpływający na objawy niż definiujący ASD. Wymaganie spełnienia obu kryteriów zwiększy specyficzność procesu diagnostycznego nie obniżając jednocześnie jego czułości.

Wymaganie wystąpienia dwóch objawów z obszaru Powtarzalnych zachowań i ograniczonych zainteresowań zwiększa specyficzność procesu diagnostycznego i nie powoduje obniżenia jego czułości. 

Chcesz coś dodać od siebie? Chciałbyś zgłosić swoje uwagi? Skomentuj ten artykuł na forum. Zapraszamy!
Jeśli jesteś w stanie pomóc innym dzieląc się swoimi doświadczeniami: napisz artykuł poradnika. Opisz, jak zdobyć diagnozę, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak przebrnąć problemy z ZUSem albo jakie książki polecasz.
Nie bój się eksperymentować, Twoja porada będzie widoczna na spisie porad dopiero gdy będzie gotowa.