Witaj na Forum Autyzmu
Rozmiar czcionki
Zaloguj

Związek polimorfizmów genu receptora oksytocyny z zaburzeniami spektrum autyzmu w populacji Japońskiej

Tekst napisano na podstawie styczniowej publikacji ,,Association of the oxytocin receptor (OXTR) gene polymorphisms with autism spectrum disorder (ASD) in the Japanese population" w czasopiśmie Journal of Human Genetics [Epub ahead of print].

Autorzy: Liu X, Kawamura Y, Shimada T, Otowa T, Koishi S, Sugiyama T, Nishida H, Hashimoto O, Nakagami R, Tochigi M, Umekage T, Kano Y, Miyagawa T, Kato N, Tokunaga K, Sasaki T.


Gen receptora oksytocyny (OXTR), znajdujący się na chromosomie 3 jest potencjalnie kolejnym genem podatności na autyzm. Zbadano związek między OXTR i  zaburzeniami spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD) w populacji japońskiej, analizując 11 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (ang. single nucleotide polymorphisms, SNPs). Zaobserwowano istotne różnice w częstości alleli czterech polimorfizmów, w tym rs2254298 dla pacjentów z ASD i kontroli. Allelem ryzyka dla polimorfizmu rs2254298 było "A", co potwierdziło wcześniejsze wyniki otrzymane dla populacji chińskiej, ale nie było spójne z wynikami dla populacji kaukaskiej. Różnice dotyczące allelu ryzyka dla rs2254298 można przypisać różnicom etnicznym.


 

Chcesz coś dodać od siebie? Chciałbyś zgłosić swoje uwagi? Skomentuj ten artykuł na forum. Zapraszamy!
Jeśli jesteś w stanie pomóc innym dzieląc się swoimi doświadczeniami: napisz artykuł poradnika. Opisz, jak zdobyć diagnozę, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak przebrnąć problemy z ZUSem albo jakie książki polecasz.
Nie bój się eksperymentować, Twoja porada będzie widoczna na spisie porad dopiero gdy będzie gotowa.